Vol 11, No 1 (2019)

Pacific Asia Journal of the Association for Information Systems

Table of Contents

Editorial

James Jiang, Ting-Peng Liang, Jacob Chia-An Tsai
PDF

Research articles

Don Dong-hyun Lee, William Yu Chung Wang, Paul Leong
PDF
Min Li, Yan Yu, Xin Li, Jianliang Leon Zhao, Dingtao Zhao
PDF
Nelson K. Y. Leung, Sim Kim Lau, Sim Yee Lau
PDF
Christian Matt, Moritz Becker, Andreas Kolbeck, Thomas Hess
PDF