Vol 9, No 4 (2017)

Pacific Asia Journal of the Association for Information Systems

Table of Contents

Editorial

Ting-Peng Liang
PDF

Research articles

Mahendra Singh, Yoshiki Matsui
PDF
Mengmeng Song, Nan Wang, Xianfeng Zhang, Lin Qiao
PDF
Yu-Chen Yang, Li-Ting Huang, Yu-Ting Su
PDF
Adarsh Kumar Kakar
PDF

Upcoming event

Ting-Peng Liang
PDF