Vol 7, No 1 (2015)

Pacific Asia Journal of the Association for Information Systems

Table of Contents

Editorial

Ting-Peng Liang
PDF

Research articles

Jian Mou, Jason Cohen
PDF
Simon Trang, Sebastian Zander, Lutz M. Kolbe
PDF
Shu-Chun Ho, Jian-Liang Chen, Sheng-Tsz Luo
PDF

Upcoming event

Ting-Peng Liang
PDF