Vol 6, No 4 (2014)

Pacific Asia Journal of the Association for Information Systems

Table of Contents

Editorial

Ting-Peng Liang
PDF
Roger H.L. Chiang, Zhe Shan, Harry Jiannan Wang
PDF

Research articles

San-Yih Hwang, Chia-Yu Lai, Shanlin Chang, Jia-Jhe Jiang
PDF
Daoyuan Sun, Yudie Du, Wei Xu, Meiyun Zuo, Ce Zhang, Junjie Zhou
PDF
Peter F. Green, David A. Robb, Fiona H. Rohde
PDF

Upcoming event

Ting-Peng Liang
PDF